Hur väljer man vem som skall bygga ens hus?

Från det första anbudsförfarandet till det ögonblick som byggkontraktet är påskrivet, kommer den leverantören och entreprenören som man väljer för att bygga ens hus att spela en viktig roll i det dagliga liv. Att lita på någon som har till uppgift att bygga ett dyrt nytt hem är såklart nervöst och oroande, men man kan göra byggprocessen mindre stressig genom att noggrant välja både leverantör och entreprenör.

Hitta rätt person och företag

Genom att fråga medarbetare och bekanta om de känner till någon som nyligen byggt ett nytt hem, kan du hitta leverantörer och entreprenörer som aktivt bygger hus nära dig. Dessutom känner lokala tomtägare och försäljningsrepresentanter också vem som bygger bra och pålitliga hus. På nätet eller gula sidorna så kan man absolut finna en uppsjö med olika leverantörer men att höra sig för med vänner och bekanta är en mer säker väg att ta.

Inledande intervju

Det första mötet med en leverantör eller entreprenör ger dig en uppfattning om huruvida du kan arbeta med detta bolag i åtminstone minst sex månader kanske upp till ett år under en ständig byggprocessen. En bra entreprenör ska svara på dina frågor och göra så att man känner sig lugn och införstådd. Fråga om generell bygg-upplevelse, hur länge personen varit aktiv inom branschen, hur länge personen byggt i ditt område och hur många hus som denne bygger årligen. Ta reda på vad den preliminära tidslinjen är. Vissa leverantörer och entreprenörer av hus kanske inte kan starta med att bygga ditt hus direkt, men det betyder inte att de inte är värda att vänta på.

Kontrollera referenser

Att kontrollera några referenser är viktigt, men de flesta företag kommer bara att ge dig namnen på de kunder som de vet kommer att ge dem positiva rekommendationer. Fråga varje företag om namnet på ägaren till det sista huset han/hon byggt eller levererat, samt minst två namn på kunder som de arbetat med för två till fem år sedan.